Общи Условия

Balkan Wings

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите условия обхващат реда и начина на ползване на интернет платформа “Balkan Wings” (с уеб адрес: www.balkanwings.bg), предназначена за предлагане на туристически услуги в интернет.

(2) Настоящите уреждат отношенията между потребителите на уеб сайта и дружеството, което го стопанисва (управлява).

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 2. Определения:

1.“БОЛКАН УИНГС” ЕООД, ЕИК 131230477, със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, бул. “Владимир Вазов” 40 юридическото лице, което е собтвеник и управлява уебсайта www.balkanwings.bg. Услугите поместени в настоящата интернет страница се предлагат от същото дружество.

“БОЛКАН УИНГС” ЕООД притежава Удостоверение № РК-01-6413 от 17.06.2009 г. за извършване на туристическа дейност – Туроператор и Туристически агент. Съгласно разпоредбите на Закона за туризма дружството има сключен договор за застраховка “Отговорност на туроператора” със Застрахователно дружество ЗД "Евроинс" АД, Сертификатът към застрахователната полица е с №03700100003440/06.08.2021г с валидност до 24:00 часа на 13.08.2022г.

2. Balkan Wings – интернет платформа, базирана в интернет пространството на адрес www.balkanwings.bg, която включва в себе си: информационна и резервационна система и предлага следните услуги - онлайн резервация на хотели, самолетни билети, круизи, коли под наем и пакетни почивки;

3. Потребител – всяко лице (физическо или юридическо), което използва уебсайта и услугите предлагани в него;

4. Хотел – обект, който предлага и осисурява настаняване за временно пребиваване и нощуване съгласно Закона за туризма. Най-разпространената форма за предлагане на подслон. Категоризация до 5 звезди

5. Хотелиер – лице, което представлява определен хотел или група хотели

6. Резервационна система - част от платформата Balkan Wings, чрез която всеки потребител има възможността в реално време да избере хотел, кола под наем, круиз и други туристически услуги, да провери заетостта им, да направи резервация и да плати за тази услуга;

7. Резервация - предварително запазване, резервиране на места за пътуване;

8. Неявяване - случаите, когато направите резервация и не се явите в деня на настаняването, като не ни информирате предварително за желанието си да отмените резервацията. Съгласно нашата политика за отмяна на резервациите, не се предвиждат връщания за неявяване.

9. Профил - обособена част от платформата, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Balkan Wings при регистрация, като достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на Потребителя да ползва услугите на платформата, да подава заявки за туристически услуги, да изменя заявките си, да ги анулира, да променя паролата си и др.

10. Екскурзия - вид туристическо пътуване, предлагано на пазара като комплексен продукт на туристическия оператор, в който са включени услуги по пътуване, информационно обслужване, пребиваване, изхранване и организиране свободното време на туристите.

11. Пакетна почивка - почивка, която се състои от транспорт и настаняване, рекламирани и продавани заедно от продавач известен като туроператор. Съдържа различна по вид и продължителност програма и набор от туристически услуги, като отделните цени на услугите, включени в пакета, са по-ниски от установените.

12. RO – само настаняване, без изхранване;

13. BB (Bed & Breakfast) – само закуска (безплатни напитки по време на закуската: чай, кафе, вода ).

14. HB (Half Board) – полупансион – закуска + вечеря (безплатни напитки само по време на закуската: чай, кафе, вода).

15. FB (Full Board) – пълен пансион – закуска, обяд и вечеря (безплатни напитки само по време на закуската: чай, кафе, вода; по време на обяда и вечерята напитките се заплащат).

16. FB+ (Full Board Plus) – пълен пансион – закуска, обяд и вечеря + някои напитки (най – често вино или бира) по време на храненията.

17. Al (All Inclusive) – всичко включено в цената: пълен пансион + алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.

18. Al+ (All Inclusive Plus) – всичко включено в цената: пълен пансион + алкохолни и безалкохолни напитки местно производство, както и някои услуги по усмотрение на администрацията на хотела.

19. UAl (Ultra All Inclusive) - всичко включено в цената, плюс някои вносни алкохолни напитки и някои допълнителни услуги по усмотрение на администрацията на хотела / в някои хотели тази система присъства под наименование AEAI, HEAI, AIS, DAI, EAI, AAI, DLAI, HCAI и др./.

20. ROH (Run Of the House) - хотелът предлага стаите си на една и съща цена, независимо от тяхната категория и не потвърждава резервации за конкретен тип или вид помещение, предполага настаняването да се извършва по усмотрение на администрацията на хотела (т.е. ако в хотела има различни типове стандартни стаи като например Land View, Sea View, Main Building, Club Room и т.н., при ROH настаняването може да е в който и да е от тези типове стаи в зависимост от наличността към момента на настаняване).

21. Типове настаняване:

DBL - двойна стая;

SGL - единична стая;

EXB - възрастен на допълнително легло;

CHD - дете/деца, ненавършили определен брой години съгласно ценовата политика на хотела;

22. Категория на хотела - Броят звезди, с които хотела определя категорията си, е условна сравнителна единица, която съчетава услугите, обзавеждането, удобствата, пространството и нерядко цените. Съвсем събирателно както следва са базовите критерии, които биха послужили за сравнение:

1* - Съвсем базови удобства. Просто обзаведени.

2** - Комфорта и услугите са на средно ниво, налице са допълнения към настаняването.

3***- Услугите и обзавеждането са над  средното ниво, баланс между цена и предлагани удобства.

4****- Значителен брой периферни услуги като допълнение към комфорта, който се счита за доста над средния.

5*****- Възможно най-високите международно признати стандарти с гарантирана удоволетвореност на даже и най-капризните гости.  Пълен набор от удобства и услуги, както за туристи, така и за бизнес пътиващи, далеч надхвърлящи настаняването като концепция.

23. Цена за възрастен делящ двойна стая - Цена за възрастен делящ двойна стая.

24. Цена за двама възрастни в двойна стая - Цена за двама възрастни в двойна стая.

III. ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. (1) С влизането, осъществяването на достъп или използването на нашия уебсайт по какъвто и да е начин, дори и преди регистрацията в него и откриване на личен профил, всеки Потребител приема да спазва настоящите условия. Когато Потребител резервира някой от нашите продукти, той извършва това съгласно условията на настоящата страница и съгласно всички допълнителни условия, които се прилагат от хотела или превозвача, където ще бъде настанен. Всикчи тези условия представляват пълното споразумение и договореност между Потребителя и БОЛКАН УИНГС ЕООД във връзка с предмета на туристическите услуги.

(2) Потребителят има право да използва настоящия уеб сайт само за лично ползване (което във всички случаи е целесъобразно и добросъвестно) или за цели, законово свързани със закупуването на нашите продукти и услуги. Потребителят няма право на достъп, използване или копиране на материали или информация на настоящия уебсайт за търговски цели или за цели, неразрешени от закона. В частност, няма право да копира (независимо дали чрез отпечатване, съхраняване на диск или по друг начин), разпространява (включително чрез разпространяване на копия), изменя или подправя по какъвто и да е начин или използва материали, съдържащи се в настоящия уеб сайт, с изключение на отпечатването на отделни страници за лично ползване. Потребителят няма право да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уеб сайта, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба

IV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 4. Настоящата платформа е създадена в Република България и всички спорове межу Потребителя и “Болкан Уингс” ЕООД, възникнали във връзка с тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящите условия и във връзка с предлаганите и съответно ползвани туристически услуги ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство в Република България от Софийски Районен Съд или Софийски Градски Съд, в зависимост от родовата компетентност на спора.

V. РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА

Чл. 5. (1) Регистрация в платформата Balkan Wings и откриване на профил:

5.1. За да използва туристическите услугите, предлагани от “БОЛКАН УИНГС” ЕООД, Потребителят е длъжен да се регистрира в платформата Balkan Wings като предостави три имена, електронна поща, телефон за връзка. Извършвайки регистрацията, Потребителят потвърждава, че е прочел и разбрал настоящите условия, както и че е съгласен да се обвърже от същите. При условие обаче, че не приема или не може да приеме общите условия в тяхната цялост, трябва незабавно да преустановите използването на уеб сайта.

5.2. След регистрацията, “БОЛКАН УИНГС” ЕООД се задължава да изпрати съобщение по електронната поща до Потребителя, с което го уведомява, че регистрацията е извършена успешно и му предоставя данни за достъп до неговия профил в платформата – потребителско име и парола;

5.3. След изпращане на уведомлението за регистрация и предоставяне на достъп до неговия профил,  всички действия извършени от страна на Потребителя в собствения му профил чрез защитения с парола достъп, в това число заявки за туристически услуги и други, ще се смятат за действия извършени от самия Потребител и той ще бъде отговорен за всички произтичащи от това задължения и последствия. В тази връзка Потребителят ще носи отговорност за действия на трети лица извършени чрез собствения му защитен с парола достъп (профил) в системата Balkan Wings.

5.4. Със създаването на профил в платформата и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани, съхранявани и обработвани в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, съгласно поместената на сайта Декларация за поверителност, представляваща неразделна част към настоящите Общи условия.

VI. ОРГАНИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ(ТП)

Записване

Чл. 6. (1) Регистрираният потребител има правото да извършва временна резервация (ВР) чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания – ТП чрез собствения си профил, включително и по телефона. При наличие на възможност ВР се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит.

Информацията предоставена в офисите на БОЛКАН УИНГС ЕООД е единствено меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.)

(2) Резервацията се прави само след заплащане на депозит в размер на 50% от стойността на пакетната почивка. Останалата сума в размер на 50% се заплаща минимум 10(десет) работни дни преди датата на отпътуване.

(3) Настоящите общи условия за организирано туристическо пътуване обвързват БОЛКАН УИНГС ЕООД за изпълнение на направената временна резервация в рамките на два работни дни. Когато междувременно е подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед окончателното потвърждение, а в случай,че лиспва такова, БОЛКАН УИНГС ЕООД предлага други възможности, които потребителят може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.

(4) В срок между 10 и 7 дни работни дни преди началото на пътуването е необходимо Потребителя да посети офис на БОЛКАН УИНГС ЕООД, за да му бъде предоставена информацията по чл. 32 от ТЗ.

Права и задължения на страните при ТП. Визови условия и застраховане

Чл. 7. (1) Болкан уингс ЕООД поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Потребителят е длъжен да окаже пълно съдействие на “Болкан уингс” ЕООД, включително като представи необходимите документи за осъществяване на ТП.

(2) В случаите на задгранични пътувания “Болкан уингс” ЕООД не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и да внесе исканите от потребителя документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. При приемане на чужди туристи на територията на Република България, по желание на потребителя и при наличие на възможност, “Болкан уингс” ЕООД оказва съдействие за влизане/напускане и престой в пределите на страната, включително за снабдяване с виза и/или други необходими документи, без да поема каквито и да е ангажименти, които са от компетентността на оторизираните държавни органи и институции или други трети лица. Потребителят отговаря за редовността и точното оформление на своите документи за самоличност, включително задграничния паспорт.

(3) Потребителят е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за влизане/напускане и престой на територията на Република България. Потребителят, ненавършил пълнолетие (България -18 г.), пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти, пълномощно (декларация-съгласие), удостоверяващо съгласието на родителите/другия родител, респективно попечителите си, за пътуване зад граница.

(4) Потребителят е длъжен да заплаща допълнителните услуги, не влизащи в стойността на туровете, отделно.

(5) “Болкан уингс” ЕООД извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на потребителя и  други подобни.

(6) “Болкан уингс” ЕООД установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. “Болкан уингс” ЕООД има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.).

(7) В случай на несвоевременно заплащане, “Болкан уингс” ЕООД има право да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация със съответните последици.

(8) “Болкан уингс” ЕООД извършва медицинско застраховане на потребителя, заминаващ извън пределите на Република България, което е включено в цената на ТП и е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. По желание на Потребителя се извършва застраховка на по-високо ниво и/или с Assistance. Потребителят е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица. При входящ туризъм чуждите потребители трябва да имат съответна медицинска застраховка, важаща за Р. България, като при липсата и се извършва такава.

(9) Потребителят има право в едномесечен срок, преди началото на ТП да прехвърля своите права и задължения по договора на трето лице, като уведомява писмено в тридневен срок “Болкан уингс” ЕООД и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с другите възможни разходи, се дължи на “Болкан Уингс” ЕООД административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв. на лице.

(10) Лицето, подписало договор за организирано туристическо пътуване или извършило резервацията чрез настоящата платформа, представлява интересите на всички туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.

Условия за анулиране на туристическото пътуване

Чл. 8. (1) Във върховия период на туристическия сезон, “Болкан уингс” ЕООД може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, в същия или друг курорт, без промяна на общата цена на ТП.

(2) При липса на минимален брой туристи (само ако е указан в съответната оферта) на потребителя се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в указания в конкретната оферта срок преди началото, “Болкан уингс” ЕООД, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстанови цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.

Неустойки и имуществена отговорност на страните

Чл. 9. (1).  При отказ на потребителя от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от “Болкан уингс” ЕООД на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на ТП: до 3 месеца -0%; до 30 дни преди датата на пътуване -20%; от 29 до 16 дни -30%; от 15 до 10 дни - 70%; по-малко от 10 дни до началото на ТП - 100%, от пълната стойност на ТП. Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на потребителя с предвидените в тази точка последици.

(2)) “Болкан уингс” ЕООД не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и когато се използва друг вид транспорт.

(3) В случай на нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата, включително Република България, от Турист и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице - нарушител. Когато по аналогични причини, с решение на властите или отговорни лица, на Туриста е отказана възможността да напусне или влезе, в страна от програмата, включително Република България, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие, на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, “Болкан уингс” ЕООД не носи отговорност. “Болкан уингс” ЕООД не носи отговорност, когато поради обстоятелствата, изложени по горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист. “Болкан уингс” ЕООД не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на потребителя на първоначалните условия на пътуването (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване. При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на “Болкан уингс” ЕООД на своите контрагенти, “Болкан уингс” ЕООД се задължава да изплати на потребителя сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването и. “Болкан уингс” ЕООД не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал. Сумата, изплащана от “Болкан уингс” ЕООД в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП. При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.

Рекламации

Чл. 10. (1). В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно да уведоми и запознае “Болкан уингс” ЕООД с възникналия проблем. Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е станало произшествието, като се съставя констативен протокол в два екземпляра, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства. Единият протокол остава на разположение на хотелиера, а другият следва да бъде представен на “Болкан уингс” ЕООД.

(2) Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено с прилагане на констативния протокол за настъпилите отклонения от договора, в 7 дневен срок от момента на завършването на ТП. “Болкан уингс” ЕООД разглежда получената рекламация в едномесечен срок.

(3) Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност.

(4) Всички спорове между страните се разрешават от Софийски градски съд или Софийски районен съд, в зависимост от родовата компетентност на спора.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11. “БОЛКАН УИНГС” ЕООД си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи условия без предварително уведомяване, като измененията в Общите условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване в интернет на страницата с адрес: https://www.balkanwings.bg, освен ако в самите тях е посочен по-дълъг срок.

Пакетни почивки
Настаняване
Видове почивки
Дестинация:
Хотел:
Тръгване от:
Нощувки:
Дата на тръгване:
 
 
Balkan Wings Booking
Държава:
   
Град:
   
Хотел:
   
Вид:
   
Категория:
   
Разстояние от център: